ติดต่อเรา

คชินทร์ ด้วงกลัด เป็นแพทย์อายุ 34 ปีทำงานที่โรงพยาบาลหัวตะพานในกรุงเทพฯ เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เขาเป็นเจ้าของครอบครัวของเขาเองกับภรรยาของเขาเป็นเวลา 10 ปี ในเวลาว่างของเขา คชินทร์ ใช้เวลาเล่นเบสบอลกับทีมกีฬาท้องถิ่น

208 ถนนวิทยุแขวงลุมพินีเขตปทุมวันชั้น 9-10 กรุงเทพฯ 10330

หากต้องการติดต่อเราใช้แบบฟอร์มติดต่อด้านล่าง